Royal Rest – De professionellas val
Dutch French German English Norwegian Finnish Danish German French Svenska

Köpvillkor

Allmänna Villkor

 • För att köpa en produkt hos Royal Rest AB måste du ha en registrerad näringsverksamhet
 • Avtal om köp träffas i och med det att du mottar en orderbekräftelse via e-post efter att du lagt en order och slutfört betalning
 • Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga uppgifter angående pris och leveranstid
 • Vi reserverar oss för eventuella "tryckfel" i produktinformation och kataloger och för att produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Hur färgen i bilder återges kan bero på vilken typ av bildskärm du har och vilka inställningar den har.
 • Vi förbehåller oss rätten att åberopa Force Majeure i sådana situationer där detta är tillämpbart

Priser

I priserna ingår ej moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priser i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Dessa prisjusteringar regleras omedelbart då vi anser det vara befogat. Vi reserverar oss även för eventuella felaktiga priser på grund av till exempel "tryckfel"

Ordervillkor

Royal Rest AB behandlar mottagen order inom 24 timmar. Orderläggning kan ske via e-post, telefon, eller hemsidans inloggningsfunktion för återförsäljare.

Leveransbestämmelser

Ägarförbehåll: Royal Rest AB förbehåller sig äganderätten på i fakturan angivet gods intill dess likvid erhållits.

 • Leverans sker via DB-Schenker eller Postnord Logistics.
 • Leveranstiden från vårt lager till dig är normalt 3 - 5 vardagar från ordertillfället. Leveranstider är ungefärliga och avser tiden från det att vi mottagit och registrerat din order tills dess att försändelsen skickas från vårt lager.
 • Tjänster tillhandahållna av speditionsbolag, tex. telefonavisering, belastas mottagaren av gods enligt speditionsbolagets gällande prislista och faktureras av Royal Rest AB
 • Vänligen kontrollera datum för leverans i eventuell orderbekräftelse. Notera att leveransdagen på bekräftelsen avser när godset lämnar avsändarens lager.
 • Mottagaren ansvarar för tillgänglighet för leverans enligt speditionsbolagets bestämmelser. Om särskilda villkor föreligger för mottagande av gods skall detta meddelas i samband med orderläggning. Kostnader hos logistikbolaget (tex. lagerhållningskostnad, extra utkörning) som uppstår vid ofullbordad leverans beroende på omständighet hos mottagaren, belastas mottagaren enligt speditionsbolaget gällande prislista och faktureras av Royal Rest AB.
 • Transportskada eller måste anmälas till Royal Rest AB inom 5 vardagar från mottagande av gods
 • Utebliven leverans anmälas till Royal Rest AB inom 5 arbetsdagar från överenskommen leveranstidpunkt